Bestuur

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit:

  • Wim Goijaarts, voorzitter
  • Joke de Kock, penningmeester
  • Hans Nuytinck, secretaris