De lucht bezitten

De lucht bezitten

Serie: Gij, bron van leven

Thema: Lucht

De lucht bezitten – toespraak van Chief Seattle

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 21 mei 2023
Aanvang: 10.30 uur

De aarde als economie. Hoe kun je de lucht bezitten? Hoe bepaal je de waarde van een boom? Waarom is een woonwijk meer waard dan een bos? Allemaal vragen die voortkomen uit de wijze waarop wij naar onze leefomgeving kijken, namelijk met het oog van geld, bezet en economie. Maar zo kijken we niet alleen naar onze omgeving, zo kijken we (wellicht onbewust) ook naar elkaar. De aarde als economie is een levensvisie die uiteindelijk naar de afgrond voert, omdat met ogen van geld en gewin elke intrinsieke waarde van wat in de schepping aanwezig is verloren gaat. 

We luisteren naar de brief van Chief Seattle aan de president van Amerika.

Toespraak wordt verzorgd door Franck Ploum.

Met medewerking van Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova. We zingen o.a.: Gij zijt de lucht om mij heen (Oosterhuis/Löwenthal); Aardekracht (Ploum/Goodwin); Geestkracht steeds weer nieuw (Ploum/vanBaest); Zal ooit komen die dag (Ploum/Heuvelmans).