Leergang bijbel 2023 – 2024

Leergang bijbel 2023 – 2024

Studiejaar 8

In 2016 ging in Breda de Leergang Bijbel van start. Sinds die tijd wordt er elk jaar een nieuwe serie aangeboden rond bijbelverhalen, bijbelboeken en buiten- bijbelse geschriften in hun sociaal, maatschappelijke, politieke context.

Doelstelling leergang bijbel

De bijbel is een bibliotheek vol boeken. De meeste boeken bevatten geschreven tradities die geboren zijn in conflictsituaties. Niet voor niets is de rode draad door de hele bijbel heen: bevrijding uit het slavenhuis. Je kunt de bijbel dan ook verstaan als het Grote Verhaal van bevrijding. Om misverstanden aan de ene en overdreven vroomheid aan de andere kant te ontstijgen, is het wenselijk de bijbel met nieuwe ogen te bestuderen. Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatisch gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

Studiejaar 8: het evangelie volgens Lukas en Handelingen

Het achtste jaar van de Leergang Bijbel staat in het teken van het evangelie volgens Lukas en het boek Handelingen. Ze zijn van dezelfde auteur en vormen een tweeluik. Het evangelie is een verhaal over Jezus van Nazareth en over de messiaanse beweging die hij begonnen is. Het boek handelingen verhaalt over de jonge messiaanse beweging na de dood van Jezus. Beide verhalen/ boeken spelen zich af in het joodse land onder Romeinse bezetting. Het is geschreven omstreeks het jaar 80 of later door een schrijver die geen tijdgenoot was van Jezus en dus ook geen ooggetuige. Toen hij zijn relaas schreef, zo’n vijftig jaar na de dood van Jezus, had een grote catastrofe het joodse volk getroffen. In het jaar 70, na vier jaar opstand, werd Jeruzalem, stad en heiligdom, door Romeinse legioenen verwoest.

Aanmelden is nodig en kan via het formulier onderaan deze pagina.

Docenten

Alle docenten zijn deskundig op het gebied van bijbel en bijbelwetenschap. Hun belangrijkste overeenkomst is wellicht hun betrokkenheid bij het bijbels verhaal en hun wens om mensen er op een nieuwe manier mee kennis te laten maken. Deelnemende docenten dit jaar: Alex van Heusden, Marco Visser, Franck Ploum en Marc Loos.

Het programma

DataBijbelgedeelteThemaInleider
Vrijdag 15 september 2023Lukas 1- 4Het beginAlex van Heusden
Vrijdag 13 oktober 2023Lukas 4,14 – 9,50Roeping – Veldrede – OversteekMarc Loos
Vrijdag 10 november 2023Lukas 9,51 – 19,27Reisverhaal (1)Alex van Heusden
Vrijdag 15 december 2023Lukas 9,51 – 19,27Reisverhaal (2)Franck Ploum
Vrijdag 19 januari 2024Lukas 19 – 21JeruzalemAlex van Heusden
Vrijdag 16 februari 2024Lukas 22 – 24Passie – EmmausMarco Visser
Vrijdag 15 maart 2024Handelingen 1 – 8JeruzalemMarco Visser
Vrijdag 19 april 2024Handelingen 9 – 12Paulus – Petrus – CorneliusMarc Loos
Vrijdag 24 mei 2024Handelingen 13 – 20De reizen van PaulusAlex van Heusden
Vrijdag 7 juni 2024Handelingen 21 – 26Paulus in gevangenschapAlex van Heusden
Vrijdag 28 juni 2024Handelingen 27 – 28Zeereis en RomeAlex van Heusden

Praktische informatie

LocatieLutherse Kerk Breda – Ingang: Stadserf 3 – 4811 XS Breda.
TijdOp de genoemde vrijdagen steeds van 13.30 – 17.00 uur.
Meer informatieFranck Ploum – info@ekklesiabreda.nl
OrganisatieStichting Zinsverband Breda – Zinsverband is het bijbels leerhuis van de Ekklesia Breda.
Samenstelling programmaAlex van Heusden (Ekklesia Leerhuis Amsterdam) en Franck Ploum (Ekklesia Breda – leerhuis Zinsverband)
Thema’s komende leerjaren (9 en 10)

2024-2025: Evangelie volgens Matteüs
2025-2026: De vijf boeken van Mozes in hun verbinding

Deelname

Iedereen kan deelnemen, ook wanneer u eerdere jaren niet hebt meegedaan. U kunt intekenen per jaar of voor meerdere jaren in een keer (korting). Het is niet mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Na afronding van een studiejaar ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.

Kosten

  • € 375 per leerjaar (deelname via Zoom € 350)
  • € 720 bij inschrijving voor twee jaar
    (Betalen in termijnen mogelijk. Prijzen zijn inclusief syllabi, koffie/thee.)

Aanmeldformulier Leergang Bijbel 2023-2024