Marc Loos

Marc Loos

Marc Loos is geboren in Sint-Truiden (B) op 5 maart 1954. Hij is gehuwd, vader van twee zonen en schoondochters en opa van drie kleinkinderen.

Hij studeerde theologie aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel (UFPG) en was 32 werkzaam als predikant in de Gentse wijk Noord Rabot, voor de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB).

Gedurende vele jaren was Marc nauw betrokken bij het jeugdwerk van de VPKB, voorzitter van de commissie Kerk en Wereld en acht jaar lid van de Synodale Raad. Momenteel is hij nog deeltijds protestants luchthavenaalmoezenier in Brussels Airport en aalmoezenier van de Synode van de VPKB.