Petra Galama

Petra Galama

Dr. Petra  Galama (1969) studeerde in Nederland en in Groot-Brittannië religiestudies, theologie, psychotherapie en pastorale counseling. Daarbij heeft zij zich toegelegd op spiritualiteit, mystiek en mystagogie. Ze heeft zich ontwikkeld tot mystagoge. Mystagogie verstaat Petra als het verkennen van wie iemand ten diepste is.

Zij geeft individuele begeleiding op de levensweg. Ook in groepen begeleidt zij de bezinning op de eigen spiritualiteit in bijeenkomsten rondom mystieke tekstlezing. Dit doet zij vanuit haar eigen bedrijf SpiritWijs. Daarnaast is ze practicum docent bij de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU en docent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding aan de Academie voor Geesteswetenschappen.

In het Amphia Ziekenhuis te Breda is ze Geestelijk Verzorger. Ze begeleidt individuele patiënten en medisch personeel bij zingevingsvragen en reflectie. Tevens is zij gespreksleider van het moreel beraad in de organisatie.