Ekklesia Breda

Organisatie en bestuur

Stichting Ekklesia Breda is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde Stichting zonder winstoogmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit:

  • Wim Goijaarts, voorzitter
  • Joke de Kock, penningmeester
  • Hans Nuytinck, secretaris

Franck Ploum adviseert het bestuur vanuit zijn functie als theologisch inspirator en voorganger.

Organisatie en inhoud van de vieringen worden verzorgd door theoloog Franck Ploum, dirigent Myriame van Genuchten, Annemiek van der Pool en Marina Huijbregts. Om hen heen staan velen die adviseren en meedenken op theologisch en muzikaal gebied.

Behalve liturgische momenten zijn er ook andere activiteiten. Deze worden georganiseerd onder de naam Zinsverband. Kijk voor programma’s op www.zinsverband.nl

Voor vragen over de Stichting, vragen aan het bestuur of andere vragen, kunt u ons bereiken via het contactformulier.