Angst, dwaasheid en strijd

Angst, dwaasheid en strijd

Serie: Een jaar lezen uit Lukas

Lutherse kerk – Veemarktstraat 11 te Breda.
Zondag 7 april 2024
Aanvang: 10.30 uur

We lezen: Lukas 12, 1-12
Toespraak: Franck Ploum

Lukas schrijft zijn evangelie vanuit de dood van Jezus en de vernietiging van Jeruzalem. Hij weet dat de komst van deze messias niets veranderd heeft, sterker nog: alles werd uiteindelijk de grond in geslagen. Het twaalfde hoofdstuk is een grote instructie aan de leerlingen over wat hen in de toekomst te wachten staat wanneer zij getuigen van de komst van het koninkrijk van God. Een belangrijke rol is weggelegd voor de kracht van de H. Geest; daaraan vasthouden is belangrijker dan vasthouden aan de metafoor van de messias.

M.m.v. Ekklesiakoor o.l.v. Myriame van Genuchten
Piano: Henri Heuvelmans

We zingen o.a.: Klankresten (Huub Oosterhuis/ Tjeerd Oosterhuis); Boek jij bent geleefd (Oosterhuis/Oomen); Geestkracht steeds weer nieuw (Ploum/van Baest); Lied om zegen (Ploum/Heuvelmans)