Leerhuis over het boek Job

Leerhuis over het boek Job

Het Bijbelboek Job gaat over de grote existentiële vragen na het lijden, naar wat er van een mens overblijft als hij alles verliest en alle hoop is kwijtgeraakt. En over wat Job op de been houdt in weerwil van zijn vrienden die hem ondanks hun goede bedoelingen en vele raadgevingen afvallen. Is het zijn vroomheid, zijn geduld, zijn verzet tegen het vergeldingsdogma, het dialogisch aspect en de ondoorgrondelijke soevereiniteit van God?

Gaat het alleen over zijn eigen lot of ook over het lot van zijn volk in ballingschap én de ballingschap van God? Ezechiël spreekt van het volk als een dal vol doodsbeenderen en Jesaja over het lijden van de Godsknecht zelf. Over God na Auschwitz, over de ‘god is dood-god’? Of nog, over dé vraag: Is God, deze God nog (onze) God?

Praktische informatie:

Inleider:Marc Loos
Data:vijf bijeenkomsten op woensdag: 21, 28 februari en 6, 13, 20 maart 2024
Tijd:20.00 uur – 22.15 uur
Locatie:Lutherse kerk Breda – ingang Stadserf 3
Deelnamekosten:€ 60,-
Aanmelden:via onderstaand formulier (noodzakelijk)

Aanmeldformulier Leerhuis over het boek Job