Actuele berichten

13 september 2020
Lees meer...
Hagar en de engel
'Life changing events in de bijbel'

Eerste viering in de serie over bijbelvarhalen waarin mensen een engel ontmoeten die de richting van hun leven verandert, of hen inzicht geeft in hoe het met hun leven er voor staat. Want zo zegt de grote Joodse geleerde Hesschel: 'Ontmoetingen met een engel? Dat is groeiend inzicht'

In deze eerste viering staat Hagar centraal, die met haar zoon Ismaël de woestijn in wordt gestuurd door Abraham en Sara. Een pijnlijk verhaal. In de woestijn wordt er redding gebracht door een engel en samen kunnen Hagar en Ismael een nieuw bestaan opbouwen. Er gaan stemmen op die het ontstaan van de traditie van de islam verbinden aan het verhaal van Hagar en Ismaël. Maar daar lopen de meningen over uiteen. En dan is nog maar de vraag: welk verhaal van Hagar en Ismael er dan gevolgd wordt. De Koran heeft immers ook een verhaal over hen maar wat andere accenten.

Toespraak door Franck Ploum

Er is nog geen samenzang. We luisteren naar het Ekklesiakoor o.l.v. dirigente Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien. We horen o.a.: Psalm 16-Hoor je mij (Oosterhuis/Oomen); Psalm 130 -Uit de diepte (Oosterhuis/Löwenthal); Ik wou een tuin (Oosterhuis/ Tj. Oosterhuis); Lied van Ismaël (Oosterhuis/Geneve).

AANMELDEN NOODZAKELIJK KLIK HIER
07 september 2020
Lees meer...
Zondag 20 september starten we met de nieuwe veiringenserie 'Life changing events' in de bijbel - ontmoetingen met een engel.


VOORLOPIG BLIJFT AANMELDEN VOOR ELKE VIERING NOODZAKELIJK IVM BEPERKT AANTAL PLAATSEN OP 1,5 METER AFSTAND.
aanmelden doet u via: info@ekklesiabreda.nl


zondag 20 september – 10.30 uur - Hagar en de engel (Genesis 16 en 21)

zondag 4 oktober – 10.30 uur - Jakob in Betel en aan de Jabbok (Genesis 28 en 32)
Gastspreker Alex van Heusden

zondag 18 oktober – 10.30 uur - Bileam en zijn ezelin (Numeri 22)

zondag 1 november – 10.30 uur - Allerzielen – De engel van de troost

zondag 15 november – 10.30 uur - Tobias en Rafael (boek Tobit)

zondag 6 december – 10.30 uur - Maria en Gabriël (Lukas 1)

zondag 20 december – 10.30 uur - Petrus' bevrijding (Handelingen 12)
Gastspreker Marian Geurtsen

Kerstavond 24 december – 22.00 uur - Een verhaal van herders en engelen - (Lukas 2)

01 september 2020
Lees meer...
Zondag 6 september om 10.30 uur gaat de Ekklesia weer van start met een viering om 10.30 uur in de Lutherse Kerk.

We starten het nieuwe Ekklesia seizoen zoals altijd met het maken van een aantal fundamentele 'afspraken': wat verstaan we onder God in deze ekklesia?, Hoe lezen we de bijbel?, wat is het doel van ons samenkomen?

We zijn nog beperkt door de maatregelen die nodig zijn om het coronavirus in te dammen. Daarom is het aantal zitplaatsen nog wat beperkt en kunnen we nog niet samen zingen. Er staat wel weer een gedekte tafel!

Franck Ploum verzorgt de toespraak en het Ekklesiakoor onder leiding van Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans zal zingen. o.a. horen we: Gij die zijt (Ploum/Goodwin); Ere zij uw Naam (Ploum/vanBaest); Psalm 65 - stilte nu (Oosterhuis/Oomen) en Mens als ik (Ploum/Heuvelmans).

AANMELDEN NOODZAKELIJK IN VERBAND MET BEPERKT AANTAL ZITPLAATSEN OP 1,5 METER - KLIK HIER!!

Activiteiten

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter