Actuele berichten

28 oktober 2019
Lees meer...
Op zondag 3 november herdenkt de Ekklesia Breda de overledenen van kort en lang geleden, dichtbij en ver weg. Deze allerzielenviering is op zondag 3 november om 10.30 uur in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 Breda.

In deze viering is er voor iedereen gelegenheid een kaartje op de gedachtenistafel te leggen met daarop de naam (of namen) van een dierbare overledene. 

SInds de 11e eeuw gedenken christenen hun doden op of rond 2 november, Allerzielen. Te midden van een haastige samenleving die verder wil, staan we een moment stil bij allen van wie we afscheid moesten nemen en die ons tot op vandaag dierbaar zijn. 

We horen in de viering het verhaal van de dood van Mozes, uit 'Het verhaal gaat....' van Nico ter Linden. HIj gaat het beloofde land niet binnen. Hij sterft met zicht op de toekomst. Het vok neemt afscheid, ze leggen hun hand op zijn schouder als egek van afscheid. En ze laten hem los. Er klinken woorden van troost en liefde en er is een korte toespraak van Franck Ploum.

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Henri Heuvelmans, zingen we o.a. Gedragen (Ploum/Löwenthal); Voor uw aangezicht (Oosterhuis/Oomen); Psalm 30 - de avond komt met droefheid (Oosterhuis/Oomen) en Lied bij de afgrond (Ploum/vanBaest).
13 oktober 2019
Lees meer...
Op zondag 20 oktober om 10.30 uur viert de Ekklesia in de Lutherse Kerk aan de Veemarkstraat 11 Breda.

In deze viering staan we stil bij het bijbelse begrip 'liefhebben'. Waar gaat het over wanneer er in bijbelse verhalen sprake is van liefde tot de naaste, of het liefhebben van de vreemdeling? We lezen Johannes 15,10-13. Franck Ploum verzorgt de toespraak.

Onder leiding van het Ekklesia koor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Elena Yefanova, zingen we o.a. Delf mijn gezicht op (Oosterhuis/Oomen); Grondvest ons (Ploum/vanBaest); Eerste liefde (Oosterhuis/Oomen) en Waar vriendschap is (Oosterhuis/Oomen).
17 september 2019
Lees meer...
De eerstvolgende viering is op zondag 6 oktober om 10.30 uur in de Lutherse kerk aan de Veemarktstraat 11 te Breda.

Dit is de eerste viering in onze serie 'getuigenissen'. Evenals najaar 2018 hebben we ook voor de komende maanden een drietal mensen van binnen en buiten de ekklesia gevraagd iets te vertelen over hun geloofsweg. Hun vertrouwen en twijfel, hun godsbeelden en hun zoeken. Wat viel stuk, wat bleef, wat beïnvloedde dit proces?

Op 6 oktober is het woord aan broeder Bram Hommel. Hij is broeder van de Congregatie Broeders van Huijbergen en leeft volgens de Franciscaanse leefregel. Hij werkte 34 jaar in Indonesië en liep daar aan tegen de grote verschillen in de geloofsbeleving van hemzelf en mensen in Indonesië. Wat betekende dit voor hem? HIj gaf zijn verhaal de titel 'Krenten uit de pap' mee. Als schriftlezing koos hij: Filippenzen 2,6-11 (de dienstknecht).

Onder leiding van het Ekklesiakoor met dirigent Myriame van Genuchten en pianist Daan Boertien zingen we o.a. :Die God is (Ploum/VanBaest); Gestalte van God (Oosterhuis/Huijbers), Soms breekt uw licht (Oosterhuis/Huijbers); Psalm 23-Jjj mijn Herder (Oosterhuis/Löwenthal) en uiteraard het Zonnelied van Franciscus.

LET OP:
HET IS DEZE ZONDAG SINGELLOOP!! PARKEREN IN DE BINNENSTAD NIET MOGELIJK.
WEL BUITEN DE SINGELS EN OP HET PARKEERDEK NS-STATION.

Activiteiten

Vieringen

Stichting Ekklesia Breda | ANBI | Geestverwanten | Facebook | Twitter