Ekklesia Breda

Ekklesia Breda

Wij zijn een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen. We doen dat met elkaar in een vierende, zingende en lerende gemeenschap.

IN DE EKKLESIA WORDT HET BIJBELSE VERHAAL GELEZEN ALS EEN BEVRIJDINGSVERHAAL. VRIJ VAN DOGMATIEK OF KERK-INSTITUTIONELE KWESTIES. DAT UITGANGSPUNT WORDT VERTAALD IN VIERINGEN, ACTIVITEITEN, GEMEENSCHAPSOPBOUW EN PASTORAAT.

Wie wij zijn

De Ekklesia Breda is een gastvrije gemeente waar mensen samenkomen rond het Bijbels verhaal om hun geloof te verdiepen, het leven vieren en hun geweten te scherpen.
Lees meer "Wie wij zijn"

Wat we doen

Iedereen is welkom in de ekklesia, ongeacht religieuze achtergrond, de traditie waarin je bent geworteld, geaardheid, culturele achtergrond of burgerlijke status. Er klinken voor ieder mens bevrijdende woorden en voor iedereen is er een gedekte tafel tijdens de vieringen.
Lees meer "Wat we doen"

Activiteiten

Er wordt in onze gemeenschap niet alleen gevierd. Het bijbels verhaal vraagt ook om een vertaalslag naar het dagelijks leven. Daarom organiseren we activiteiten, bijeenkomsten, leerhuizen, cursussen en lieddagen.
Lees meer "Activiteiten"

Lutherse kerk

Hier vindt u al het nieuws rondom de ontwikkelingen in de Lutherse kerk. Waar mensen op adem kunnen komen, zich kunnen laven aan kunst en cultuur en waar mensen hun levenskeuzes kunnen spiegelen met het Grote Bevrijdingsverhaal van de bijbel.
Lees meer "Lutherse kerk"

Vieringen

Een overzicht van de vieringen in de komende periode.

In de woestijn

19 februari 2023.
Aanvang 10.30 uur.
Serie: Gij, bron van leven.
Thema: Woestijn (1)
Meer informatie "In de woestijn"

Jezus in de woestijn

5 maart 2023.
Aanvang 10.30 uur.
Serie: Gij, bron van leven.
Thema: Woestijn (2)
Meer informatie "Jezus in de woestijn"

Woeste wereld

19 maart 2023.
Aanvang 10.30 uur.
Serie: Gij, bron van leven.
Thema: Woestijn (3)
Meer informatie "Woeste wereld"

Activiteiten

Een overzicht van de activiteiten van Ekklesia Breda & Stichting Zinsverband

Leerhuis – De wording van de Islam

Vijf bijeenkomsten vanaf 3 januari 2023 op dinsdagavond.
Inleider: Alex van Heusden.
Let op: verplaatst van sept 2022.
Meer informatie "Leerhuis – De wording van de Islam"

Natuurlijke mystiek – Thomas Merton

Vijf avonden over de natuurvisie van Thomas Merton en de betekenis voor onze eigen spiritualiteit.
Inleider: Petra Galama
Vanaf 7/2/2023
Meer informatie "Natuurlijke mystiek – Thomas Merton"

Meer over Ekklesia Breda